Protecció de dades.

After Worldwide S.L. (en endavant After), com a titular dels seus llocs web, informa els Usuaris dels mateixos que és el responsable dels tractaments que es realitzin mitjançant els seus llocs web, tret que expressament s’informi d’altres condicions en un tractament concret. De conformitat amb el que s’estableix en la legislació aplicable en matèria de protecció de dades, After respecta la privacitat dels Usuaris i el secret i seguretat de les dades personals, adoptant per a això les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposats.

Les dades personals dels Usuaris dels llocs web d’After, només s’obtindran per a ser tractats quan siguin adequats, pertinents i no excessius en relació amb l’àmbit i les finalitats determinades, explícites, consentides i/o legítimes per a les quals s’hagin recaptat. Quan es recaptin dades personals a través dels llocs webs d’After, s’informarà prèviament l’Usuari de manera clara i inequívoca de les circumstàncies relatives al tractament de les seves dades.

L’Usuari haurà de visitar la Política de Privacitat d’After on trobarà informació detallada respecte la protecció de dades.

Legislació aplicable.

Totes les qüestions relatives a les pàgines web d’After es regiran per la legislació espanyola.

After i els Usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Tota la informació que es rebi en les Pàgines web d’After es considerarà cedida a After a títol gratuït.

A l’efecte de presentació de qualsevol reclamació, consulta o suggeriment, es podrà realitzar a través de l’apartat de contacte del web http://www.after.green